เกี่ยวกับ

คอนเทนท์ ไทยแลนด์ มุ่งการรวมตัวของหน่วยงานภาครัฐ สมาคม มูลนิธิ และภาคเอกชน ตลอดถึงปัจเจกชนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย ให้เป็นเครื่องมือสำคัญที่มีส่วนพัฒนาประเทศไทยและคนไทยให้มีความสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน คือ ความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อมโยงกับสากล สร้างความมั่งคั่งผ่านกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติ เป็นองค์กรนำร่อง ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานบูรณาการให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

ติดต่อ

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: +66 2209 3519-20
Fax: +66 2209 3522
E-mail: [email protected], [email protected]
Facebook: content.thailand
Website: https://contentthailand.com

Government Agencies & Organizations

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: +66 2209 3519-20
Fax: +66 2209 3522
E-mail: [email protected], [email protected]
Facebook: content.thailand
Website: http://contentthailand.com

กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร B ชั้น 2 (ฝั่งตะวันตก) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Tel: +66 2141 3333 ext.3
Fax: +66 2143 9704
E-mail: [email protected]
Facebook: TFO Thailand Film Office
Website: https://tfo.dot.go.th

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel: +66 2507 8457
E-mail: [email protected]
Website: www.ditp.go.th

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel: +66 2482 2013-14, +66 2482 1087-88
Fax: +66 2482 2015
E-mail: [email protected]
Website: www.fapot.or.th

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
188/58-61 อาคารดราก้อนทาวน์ ห้องเลขที่ ดี1- ดี4 ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
Tel: +669 1776 4804
E-mail: [email protected]
Facebook: mpcthailand
Website: www.mpc.or.th

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
25/1 ซอยลาดพร้าว 60 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: +669 6659 3969
E-mail: [email protected], [email protected]
Facebook: thaifilmdirectorpage

สมาคมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
488-500 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: +66 2243 5992
Fax: +66 2243 5991
E-mail: [email protected]

สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย
128/61 ชั้น 6 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel: +66 2129 3106
E-mail: [email protected]
Facebook: TACGA

สมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย
246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: [email protected]
Website: www.thaidocfilmmakers.com

สมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ
209/3 ซอยรามคำแหง 21 (เทพลีลา 1) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
E-mail: [email protected]
Facebook: Foreign Film Production Services Association – Thailand