ก้อง พาหุรักษ์

Cinematographer, Screenplay

Filmography ( ผลงานที่ผ่านมา )