บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด

บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด

Contact

1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel: +66 2511 3311
Website: www.majorcineplex.com

Filmography