บริษัท ฉายา พิกเจอร์ จำกัด

บริษัท ฉายา พิกเจอร์ จำกัด

Post Production Service

Contact

41/1 ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 9 บี ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel: +66 297 0507
E-mail: [email protected]
Facebook: Chaya Pictures. 
Website: www.chayapictures.com  

Filmography