บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด (ทรูวิชั่นส์ ออริจินัล พิกเจอร์ส)

บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด (ทรูวิชั่นส์ ออริจินัล พิกเจอร์ส)

Film Production

Contact

118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel: +66 2615 9472
Website: https://truevisionsgroup.truecorp.co.th/

Filmography