บริษัท ทองคำ ฟิล์มส์ จำกัด

บริษัท ทองคำ ฟิล์มส์ จำกัด

Film Production

Contact

2/4 ถนนพหลโยธิน 27 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel: +66 2512 1779
E-mail: [email protected]
Website: www.thongkhamfilms.com  

Filmography