บริษัท ปรากฏการณ์ดี จำกัด

บริษัท ปรากฏการณ์ดี จำกัด

Contact

85/99 ซอยพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10312
Facebook: ปรากฏการณ์ดี
Instagram: prakotkarndee, paujinjong

Filmography