บริษัท พี.แอล.เอช. โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัท กลองชัยภาพยนตร์ จำกัด, โลโก้ โมชั่น พิคเจอร์ส)

บริษัท พี.แอล.เอช. โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัท กลองชัยภาพยนตร์ จำกัด, โลโก้ โมชั่น พิคเจอร์ส)

Film Production

Contact

79/105 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel.: +668 1626 6800
E-mail : [email protected]
Facebook: Jiant Pictures and Logo Motion Pictures

Filmography