บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด

บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด

Film Production

Contact

299/361 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel: +66 2982 8500
Fax: +66 2982 8989
Website: www.ucimedia.co.th
Facebook: UCI Media Co., Ltd.

Filmography