บริษัท รุกกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท รุกกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Talent Agency

Contact

81 ถนนอดุลยเดช ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
Tel: +668 2469 9914
E-mail: [email protected]
Facebook: RookieThailand.
Youtube: Rookie Thailand.

Filmography