บริษัท สตูดิโอ กานจาบ จำกัด

บริษัท สตูดิโอ กานจาบ จำกัด

Film Production

Contact

15/61 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1/33 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel: +66 2954 0733-5
Fax: +66 2434 1912-5
facebook: Ganjab Film Production

Filmography