บริษัท เดอะ ฟิฟท์ เอลลิเม้นท์ ฟิล์ม จำกัด

บริษัท เดอะ ฟิฟท์ เอลลิเม้นท์ ฟิล์ม จำกัด

Film Production

Contact

578/111 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
E-mail: [email protected]
Facebook: the5thelementfilm

Filmography