บริษัท เวอร์ติคัล ฟิล์ม จำกัด

บริษัท เวอร์ติคัล ฟิล์ม จำกัด

Film Production

Contact

21/13 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel: +668 9728 9411, +668 9811 5186
Fax: +66 2662 2869
E-mail: [email protected]
Website: www.verticalfilms.studio
Facebook: Vertical Films

Filmography