บริษัท เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Film Production

Contact

63 อาคาร แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ยูนิต 1501 – 1502/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: +66 2168 8684
Fax: +66 2168 8683
E-mail: [email protected], [email protected]

Filmography