บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

Contact

99 หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 43 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Tel: +66 2572 4444
Fax: +66 2572 4445
Facebook: Polyplus Entertainment
Website: www.polyplus.co.th

Filmography