บริษัท ไท เมเจอร์ จำกัด

บริษัท ไท เมเจอร์ จำกัด

Film Production

Contact

335/23 ซอยศรีนครินทร์ 65 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: +66 2136 7097
E-mail: [email protected]
Facebook: taimajor 
Website: www.taimajor.co.th

Filmography