บริษัท 185 ฟิล์มส์ จํากัด

บริษัท 185 ฟิล์มส์ จํากัด

Film Production

Contact

8/36 อาคารแอลเฮาส์ ห้อง 102 ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. +66 237 47932
E-mail:[email protected]
Facebook: 185films
Website: www.185films.co

Filmography