บริษัท 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ จำกัด

บริษัท 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ จำกัด

Contact

66/13 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ ซอยพหลโยธิน 32 ถนนเสนานิคม 1 ซอย 21 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel: +66 2066 8189, +668 6320 9996
Fax: +66 2932 5125
E-mail: [email protected]
Facebook: Nine Bever Films

Filmography