มูลนิธิ ศาลาเฉลิมกรุง

มูลนิธิ ศาลาเฉลิมกรุง

Film Commission

Contact

66 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel: +66 2225 8757, +66 2623 8148
Fax: +66 2221 2631
E-mail: [email protected]
Website: www.salachalermkrung.com   
Facebook: Sala Chalermkrung – ศาลาเฉลิมกรุง 

Filmography