สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)

สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)

Contact

274 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมานคร 10500
Tel +66 2630 5963-64
E-mail:[email protected]
Website: www.tcs.or.th

Filmography