สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

Film Commission

Contact

188/58-61 อาคารดราก้อนทาวน์ ห้องเลขที่ ดี1 – ดี4 ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: +669 1776 5804
E-mail: [email protected]
Website: www.mpc.or.th
Facebook: mpcthailand

Filmography