ผลรางวัล SEAPITCH & ASEAN Short Film Competition

SEAPITCH (Southeast Asian Project Pitch)
•SEAPITCH Award
Tremble like a flower | Dir: ปฐมพล เทศประทีป, Prod: คัทลียา เผ่าศรีเจริญ, โสฬส สุขุม (ประเทศไทย)
•Runner-Up Prize
The River Knows Our Names | Dir: Mai Huyen Chi, Prod: Pedro Román, Lê Chi Janny (ประเทศเวียดนาม)
•Special Mention
လီလီ (The Beer Girl In Yangon) | Dir: Sein Lyan, Prod: John Badalu (ประเทศพม่า)

ASEAN Short Film Competition
•Best ASEAN Short Film
How to Die Young in Manila | Petersen Vargas (2020, ประเทศฟิลิปปินส์)
•Jury Prize
Lemongrass Girl | Pom Bunsermvicha (2021, ประเทศไทย)
•Special Mention
February 1st | Momo, Leila Macaire (2021, ประเทศฝรั่งเศส และพม่า)

รายละเอียดเพิ่มเติม: Facebook: Bangkok ASEAN Film Festival , www.baff.go.th