บริษัท เดิร์ท ฟิล์ม จำกัด

บริษัท เดิร์ท ฟิล์ม จำกัด

Film Production

Contact

108/23 หมู่บ้านกฤษดานคร (10) ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Tel: +668 2444 2472
E-mail: [email protected]

Facebook: Dirt Film

Filmography