บริษัท สปาร์ต้า ฟิล์ม จำกัด

บริษัท สปาร์ต้า ฟิล์ม จำกัด

Film Production

Contact

15/61 ซอยชินเขต 1/33 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel: +66 2954 0733 – 5, +668 8595 6301
facebook: A Film by Sakchai Deenan

Filmography